Ipsos於昨天(14日)公佈一項調查研究,就疫情還未退卻之際,世界各地民眾是否贊成繼續舉辦東京奧運會,調查人數為20,010,年齡介乎18-74歲。統計結果指全球平均有43%的受訪者贊成舉辦東奧,香港的贊成比例為46%,而東道主日本贊同的民眾僅22%;土耳其以71%位列最高,南韓以14%排行最低。

Ipsos調查顯示,全球有43%受訪者贊成舉辦東奧。(Ipsos提供)
Ipsos調查顯示,全球有43%受訪者贊成舉辦東奧。(Ipsos提供)

然而全球有62%認為「奧運乃黃金機會將全球聯繫在一起」,香港的回覆為66%。於29個統計地區中,逾半數受訪者對奧運感興趣的有14個(包括香港、大陸和印度),低於半數的有15個(包括比利時、韓國和日本)。

至於最期待的項目,全球前三排名為足球(30%)、田徑(27%)和水上運動(22%),而香港的前五項目分別為水上運動(41%)、體操(28%)、排球(26%)、田徑(23%)和足球(22%)。

香港有79%的受訪者表示,奧運可吸引年輕一代更加投入運動,另有64%認為奧運過於展示國粹主義(nationalism)。@

-----------------------

【坦白如初 公義永存】

📍報紙銷售點:
https://www.epochtimeshk.org/stores
📍加入會員:
https://hk.epochtimes.com/subscribe
📍成為大紀元Patron,收睇無過濾嘅新聞影片:
https://www.patreon.com/epochtimeshk